Privat

GESTALTTERAPI

Vill du utvecklas som människa?

En ökad medvetenhet kring hur vi människor påverkar och påverkas av varandra börjar med en djupare förståelse av sig själv. Jag stödjer dig att nyfiket utforska dig själva, våga vara ditt autentiska jag och ta tillvara på potentialen i det.

Du hör av dig till mig på telefon eller mejl och berättar lite om dig och varför du funderar på att gå i terapi. Vi bokar in ett första möte och om du får förtroende för mig och vill fortsätta så bokar vi in fler träffar.

Du behöver inte förbereda något. Din uppgift är att vara så ärlig och nyfiken som möjligt så att vi tillsammans kan utforska dig och din situation.

Jag rekommenderar att vi i början ses en gång i veckan eller varannan vecka. Med tiden kan våra möten glesas ut. Hur länge du går i terapi är utifrån ditt behov. Vissa går bara några enstaka tillfällen medan andra vill gå i terapi under en längre tid.

Är du nyfiken på hur en gestaltterapeut arbetar? Lyssna på Sveriges Radios nye radiopsykolog Lasse Övling, som även är gestaltterapeut www.sverigesradio.se

Individuellt samtalsstöd kan också ske via Skype, Zoom eller Messenger.

Sandell Utveckling Samtalsterapi Gestaltterapi

Gestaltterapi

Det finns många anledningar till att gå i terapi. Du kan gå i terapi för att du vill må bättre, lära känna dig själv bättre eller för att du vill förändra din situation eller något hos dig själv. Kanske är det så att du känner att något skaver i livet men inte vet riktigt vad och framför allt inte hur du ska åstadkomma en önskad förändring. Många går i terapi för att de har jobbiga tankar eller känslor eller har förlorat förmågan att känna glädje i livet. Att gå i psykoterapi är en investering i dig själv, då den kan ge dig bättre självkänsla och få dig att känna dig tryggare.

Jag tar emot klienter både individuellt och i par.

Personlig utveckling

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”
Søren Kierkegaard

I samtal och med hjälp av övningar om du vill får du möjlighet att öka din självkännedom och fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Du ökar din medvetenhet om vad meningsfullhet betyder för dig och får bättre möjligheter att ta ansvar, göra val och agera i linje med vad du önskar och behöver för att få en tillvaro i balans och harmoni.

Personlig Utveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi
Sandell Utveckling Gestaltterapi Samtalspromenad i skogen

Samtalspromenad i skogen

Naturupplevelser och rörelse har många hälsofrämjande effekter. Här använder vi oss av tillgången till skogen för vårt samtal. Hjärnan stimuleras när kroppen är i rörelse och samtalet blir mer kreativt. Ibland kan det också vara enklare att ha samtal under en promenad i naturen än att sitta mittemot varandra i ett rum – att gå bredvid varandra kan göra samtalet mindre formellt. Promenaden kan ske i Svedmyraskogen, i Årstaskogen eller på Gärdet.

Ätstörningar

Stöd till dig som är drabbad
Att vara drabbad av en ätstörning innebär ett stort lidande och påverkar hela ens liv. Det handlar om så mycket mer än bara ett problematiskt förhållande till mat, kropp och vikt. Att komma över en ätstörning helt på egen hand är mycket svårt och det är viktigt att dela med sig av sina svårigheter för att få perspektiv på sin situation. Jag kan vara ett stöd för dig så att du inte behöver kämpa i ensamhet.
Mitt stöd ersätter inte den kliniska vården. Däremot kan jag vara ett kompletterande stöd för dig som väntar på behandling, för dig under behandling som har behov av mer samtalsstöd och för dig som blivit utskriven från vården men ännu inte känner dig helt frisk.

Stöd till närstående
Att leva nära någon med en ätstörning kan vara krävande på många sätt och att orka hjälpa någon som lider av en ätstörning ställer höga krav på ens egen förmåga att hantera kriser. De närstående behöver därför också stöd för sin egen skull.

Stöd vid ätstörning Sandell Utveckling Gestaltterapi
Sandell Utveckling Samtalsterapi Gestaltterapi

Gestaltterapi

Det finns många anledningar till att gå i terapi. Du kan gå i terapi för att du vill må bättre, lära känna dig själv bättre eller för att du vill förändra din situation eller något hos dig själv. Kanske är det så att du känner att något skaver i livet men inte vet riktigt vad och framför allt inte hur du ska åstadkomma en önskad förändring. Många går i terapi för att de har jobbiga tankar eller känslor eller har förlorat förmågan att känna glädje i livet. Att gå i psykoterapi är en investering i dig själv, då den kan ge dig bättre självkänsla och få dig att känna dig tryggare.

Jag tar emot klienter både individuellt och i par.

Personlig Utveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi

Personlig utveckling

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”
Søren Kierkegaard

I samtal och med hjälp av övningar om du vill får du möjlighet att öka din självkännedom och fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Du ökar din medvetenhet om vad meningsfullhet betyder för dig och får bättre möjligheter att ta ansvar, göra val och agera i linje med vad du önskar och behöver för att få en tillvaro i balans och harmoni.

Sandell Utveckling Gestaltterapi Samtalspromenad i skogen

Samtalspromenad i skogen

Naturupplevelser och rörelse har många hälsofrämjande effekter. Här använder vi oss av tillgången till skogen för vårt samtal. Hjärnan stimuleras när kroppen är i rörelse och samtalet blir mer kreativt. Ibland kan det också vara enklare att ha samtal under en promenad i naturen än att sitta mittemot varandra i ett rum – att gå bredvid varandra kan göra samtalet mindre formellt. Promenaden kan ske i Svedmyraskogen, i Årstaskogen eller på Gärdet.

Stöd vid ätstörning Sandell Utveckling Gestaltterapi

Ätstörningar

Stöd till dig som är drabbad
Att vara drabbad av en ätstörning innebär ett stort lidande och påverkar hela ens liv. Det handlar om så mycket mer än bara ett problematiskt förhållande till mat, kropp och vikt. Att komma över en ätstörning helt på egen hand är mycket svårt och det är viktigt att dela med sig av sina svårigheter för att få perspektiv på sin situation. Jag kan vara ett stöd för dig så att du inte behöver kämpa i ensamhet.
Mitt stöd ersätter inte den kliniska vården. Däremot kan jag vara ett kompletterande stöd för dig som väntar på behandling, för dig under behandling som har behov av mer samtalsstöd och för dig som blivit utskriven från vården men ännu inte känner dig helt frisk.

Stöd till närstående
Att leva nära någon med en ätstörning kan vara krävande på många sätt och att orka hjälpa någon som lider av en ätstörning ställer höga krav på ens egen förmåga att hantera kriser. Du som närstående behöver därför stöd för din egen skull.