Om Mig

FREDRIKA SANDELL

Gestaltterapeut

För ett antal år sedan upplevde jag starkt att i många sammanhang gavs det inte plats för hela människan och därmed togs inte människans fulla potential tillvara. Jag började söka efter mer kunskap om hur det mänskliga samspelet kan utvecklas för att vi ska må bättre, bli mer kreativa, utvecklas och nå högre resultat. Då hittade jag gestaltmetodiken, som ser och tar hänsyn till helheten och därför åstadkommer hållbar mänsklig utveckling.

Om mig Fredrika Sandell Gestalterapeut
Om mig Fredrika Sandell Gestalterapeut

Om Mig

FREDRIKA SANDELL

Gestaltterapeut

För ett antal år sedan upplevde jag starkt att i många sammanhang gavs det inte plats för hela människan och därmed togs inte människans fulla potential tillvara. Jag började söka efter mer kunskap om hur det mänskliga samspelet kan utvecklas för att vi ska må bättre, bli mer kreativa, utvecklas och nå högre resultat. Då hittade jag gestaltmetodiken, som ser och tar hänsyn till helheten och därför åstadkommer hållbar mänsklig utveckling.

Jag har gått en fyraårig utbildning och tog min examen vid GIS International Gestalt Institute of Scandinavia i Danmark. Utbildningen är certifierad av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) och EAP (European Association for Psychotherapy).

Jag är också medlem i SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se och förbinder mig att följa deras etiska regler. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring.

SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Min grundutbildning är som civilekonom och yrkesbakgrunden är från stora globala organisationer i näringslivet. Jag har mångårig ledarerfarenhet inom försäljning, marknad och kommunikation i finans- och försäkringsbranschen.

Sedan ett antal år tillbaka är jag engagerad i Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar som är en ideell riksförening som arbetar stödjande, förebyggande och påverkande för ett samhälle fritt från ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.