Om Gestaltterapi

TEORI

Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad terapiform. Ordet gestalt är tyska och betyder “meningsfull helhet” vilket innefattar våra tankar, känslor och hur det känns i kroppen. Gestaltterapi är en upptäcktsresa där vi utgår från här och nu. I terapin utforskar vi hur du har det i din nuvarande livssituation, hur du tänker och känner, hur du är i kontakt med din omvärld och hur du svarar an på situationer i ditt liv och hur tidigare och nuvarande situationer påverkar ditt liv här och nu.

Gestaltterapin utvecklades under 1950-talet av psykoanalytikern Fritz och Laura Perls tillsammans med ett antal kollegor. Terapiformen sprang ur behovet av ett alternativ till såväl psykoanalysen som beteendeterapin.

Läs mer om gestaltterapi här www.gestaltterapeuterna.se

Om Gestaltterapi
Om Gestaltterapi

Om Gestaltterapi

TEORI

Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad terapiform. Ordet gestalt är tyska och betyder “meningsfull helhet” vilket innefattar våra tankar, känslor och hur det känns i kroppen. Gestaltterapi är en upptäcktsresa där vi utgår från här och nu. I terapin utforskar vi hur du har det i din nuvarande livssituation, hur du tänker och känner, hur du är i kontakt med din omvärld och hur du svarar an på situationer i ditt liv och hur tidigare och nuvarande situationer påverkar ditt liv här och nu.

Gestaltterapin utvecklades under 1950-talet av psykoanalytikern Fritz och Laura Perls tillsammans med ett antal kollegor. Terapiformen sprang ur behovet av ett alternativ till såväl psykoanalysen som beteendeterapin.

Läs mer om gestaltterapi här www.gestaltterapeuterna.se