Sandell Utveckling

GESTALTTERAPI

För Företag & Privatpersoner

Jag, Fredrika Sandell, stödjer människor att utveckla sin förmåga att bli lyhörda för vad som sker i det mänskliga samspelet i livets olika sammanhang. Den ökade medvetenheten och nya insikter leder till verklig och hållbar utveckling och förändring.

Fredrika Sandell Gestaltterapeut Sandell Utveckling

Tjänster för företag

Nå framgång i arbetslivet

För att kunna göra ett effektivt arbete tillsammans behöver vi människor relatera till varandra även informellt och personligt. Vi måste alltså ha lika mycket fokus på relationsfrågorna som på sakinnehållet för att åstadkomma verklig förändring. Det betyder att vi behöver stanna upp och utforska dynamiken i samspelet oss människor emellan. Förmågan att medvetandegöra vad som händer här och nu är avgörande för en hållbar utveckling. Det är en av de grundläggande förmågor som jag hjälper mina klienter att träna på.

Ledarutveckling Sandell Utveckling

Privatpersoner

Utvecklas som människa

En ökad medvetenhet kring hur vi människor påverkar och påverkas av varandra börjar med en djupare förståelse av sig själv. Jag stödjer dig att nyfiket utforska dig själva, våga vara ditt autentiska jag och ta tillvara på potentialen i det.